A Barma Grande. Antulugia Intemelia. Libru primu (1932)

ristampa per CUMPAGNIA DI VENTIMIGLUSI (1976)

Copertina Pagina 31
Copertina Pagina 31

U SOUDAN (¹)
SEBURCHIN
 
Çent'agni fa, sei omi d'U Soudan,
Dopu avè caminau in mese a pè,
I ariva int'ina fabrica a Milan,
Cun in bilun de figu. - Loche l'è
 
Su legnassu ch'avei purtau? I ghe fan.
- L'è pe' fa in Cristu, viei, l'anima a gh'è
N'û duveressi fà de chì a deman.
- Ah sci? cun l'anima? ... va ben, va bè!.
 
E ... u vurrei vivu o mortu, omu o figliœ?
- Perché, u purrei fà vivu? - Scì, purremu!.
- Ma alura chissą u préve cum'û vœ!
 
Ma che préve, u fà ün, già che ghe semu
Patrun, faineru vivu se se pœ,
Se u vurrà mortu ghe l'amasseremu.

 
SILVIO ANDRACCO

(¹) Dai "Quadretti comici dei nostri paesi". Mirą a Bibliugrafia.